‘2023 ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിന് വലിയ വർഷം’: ജോ ബൈഡൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചേക്കും

സ്വന്തം ലേഖകൻ|US

Apr 22, 2023 09:10:07 PM

News image

| Photo: Private

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചേക്കും. ജി-20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബൈഡൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ, ട്രഷറി സെക്രട്ടറി ജാനറ്റ് യെല്ലൻ, കൊമേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ജിന റൈമോണ്ടോ എന്നിവരുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

‘‘ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ജി-20 നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ പര്യടനമാണിത്’’– ദക്ഷിണ-മധ്യേഷ്യയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോണാൾഡ് ലു പറഞ്ഞു. 2023 ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിന് ഒരു ‘വലിയ വർഷമാണ്’ എന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.

More News in Us

News image
News image