കാത്തിരുന്ന് മുഷിയില്ല; ടാറ്റ ഹാരിയർ എസ്‌യുവിയുടെ വെയിറ്റിങ് പിരീഡ് 3 ആഴ്ചയായി കുറച്ചു

സ്വന്തം ലേഖകൻ|AUTO

Apr 29, 2023 12:13:12 PM

News image

| Photo: Private

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ എസ്‌യുവിയായ ടാറ്റ ഹാരിയർ (Tata Harrier) വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത. ഇനി മുതൽ ഈ വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ട വരില്ല. ടാറ്റ ഹാരിയറിന്റെ വെയിറ്റിങ് പിരീഡ് ഇപ്പോൾ വെറും മൂന്ന് ആഴ്ചയായി കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹാരിയറിന്റെ എതിരാളികളായ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനകം ടാറ്റ ഹാരിയർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും.