75 ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് മൈജി; സ്മാർട്ട്ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് റിപ്പയറിങ്ങിൽ അധികവാറന്റിയും

സ്വന്തം ലേഖകൻ|BUSINESS

Apr 28, 2023 07:35:29 PM

News image

| Photo: Private

റമസാനോടനുബന്ധിച്ച് 75 ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് മൈജി. കേരളത്തിലെ നൂറിലധികം മൈജി, മൈജി ഫ്യൂച്ചർ ഷോറൂമുകളിൽ‘മൈജി മൈ റംസാൻ ’ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. വാച്ചുകൾക്ക് 75 ശതമാനം വരെയും ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ്സിന് 80 ശതമാനം വരെയും മൾട്ടീമീഡിയ ഗാഡ്ജെറ്റുകൾക്ക് 60 ശതമാനം വരെയും വിലക്കുറവുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് 49ശതമാനം വരെയും ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് 30 ശതമാനം വരെയും വിലയില്‍ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.  എസി, ടിവി തുടങ്ങിയവയ്ക്കും പ്രത്യേക വിലയും തവണവ്യവസ്ഥയുമുണ്ട്. മൈജി കെയറിലൂടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികവാറന്റിയും ലഭ്യമാണ്