മായമില്ല, ഗുണങ്ങള്‍ അനവധിയും, തയ്യാറാക്കാം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ വീട്ടില്‍ തന്നെ

സ്വന്തം ലേഖകൻ|LIFESTYLE

Apr 28, 2023 07:50:52 PM

News image

| Photo: Private

ഇന്ന് നമ്മള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വെളിച്ചെണ്ണയും ശുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. ഒട്ടനവധി മായങ്ങളും പ്രിസര്‍വേറ്റീവ്‌സും ചേര്‍ത്തിട്ടാണ് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ പല പേരില്‍ വെളിച്ചെണ്ണകള്‍ എത്തുന്നത്. ഇത്തരം വെളിച്ചെണ്ണകള്‍ സ്ഥിരമായി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചാല്‍ ഇത് പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട്.

ചിലര്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ ആട്ടിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇത് വളരെ നീണ്ട പ്രോസസ്സും പലര്‍ക്കും ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല എന്നതും മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയെ ആശ്രയിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍, വീട്ടില്‍ തന്നെ നല്ല ഹെല്‍ത്തി ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുത്താലോ? ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിന് നാളികേരവും നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രവും മാത്രം മതി. എങ്ങിനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.